Privacy

FW4 BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op contact@fw4.be.

Verwerkingsdoeleinden

FW4 BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer. Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.(a) toestemming en (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming) heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en de verwerking ervan laten beperken.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: contact@fw4.be;
  • een brief te richten aan FW4 BV, Technologielaan 3, 3001 Heverlee

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klachten

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Voorwaarden

Alle inhoudselementen van deze site, zijnde afbeeldingen, code en tekst, mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt door anderen, tenzij met als doel te verwijzen naar deze site door middel van een screenshot en/of hyperlink.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Deze dienen louter om statistieken op te volgen via Google Analytics.

Bedrijfsgegevens

FW4 is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Technologielaan 3, 3001 Heverlee.

Ondernemingsnummer: BE 0539 758 379
Bankrekeningnummer: IBAN BE02 0689 0008 3740 (Belfius)